آدامس

آدامسهای بادکنکی

 


 

 این نوع آدامسها برای آنکه به راحتی باد شوند،درمقایسه با سایر آدامسها سفت اند.درسال1906میلادی،فرانک فلرآمریکایی نخسین آدامس بادکنکی را اختراع کرد.چسبندگی این آدامس خیلی زیادبود و زمانی که پس ازباد شدن می ترکید پاک کردن آن ازصورت بسیار سخت بود.درسال1928میلادی والتر ای.دایمر،آدامس بادکنکی جدیدی اختراع کردکه جنس وترکیب بهتری داشت.آدامسهای بادکنکی درشکل،طعم،رنگ واندازه های متنوعی ازنوع ساده گرفته تا به شکل سیگارساخته میشوند.


یولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیول

 

/ 0 نظر / 33 بازدید