نصیحت

 نصیحت دودوست

گردراین باب بمانی دان تو ای دوست 

                           که هرگاه نصیحت کردمت دیدی که نی کوست

پیشیمان می شوی هرروز بیشتر

گواهی میدهی بدرابه بدتر

  بایددلت وفترتت را پاک می کری

اگر که من نبودم تو چه می کردی

دیر هم نشده میشه کاری کرد

بایدنشست جایی یه فکری کرد

ولی ای دوست خودرا والا بدان

دست به هرکاری زدی ننگ ندان

درکارهایت همیشه مشورت کن

کمی بیشتر تامل درسخن کن

 

خیال باطلچقدر قشنگهخیال باطلمگه نه؟

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
نیکنام

نظر در مورد شعر:(( نصیحت)) بیت اول که نوشتی ((گر در این باب بمانی دان تو ای دوست ** که هر گاه نصحیت کردمت دیدی که نی کوست)) نی رو از کو جدا نوشتی درستش کن. بیت سوم که نوشتی ((باید دلت و فترت را پاک می کردی ** اگر که من نبودم تو چه می کردی )) می تونی جای مصرع اول بنویسی ((بباید فترت را پاک می کردی ** اگر که من نبودم تو چه می کردی)) بیت آخر که نوشتی ((در کارهایت همیشه مشورت کن ** کمی بیشتر تامل در سخن کن)) می تونی بنویسی که :((تو کار هایت همیشه مشورت کن**و...)) [لبخند]نیکنام[قهقهه]