مسی و روحانی

. بعضیها شایعه درست کرده بودند که (مسی اصلا ایران و نمیشناسه وقتی باهاش محاصبه کردند گفته اصلا ایران کجاست)ساکتساکتساکت

میخواستم بهشون بگم اگه مسی ایران و نمیشناسه چطور روحانی رو میشناسه؟سوال

/ 0 نظر / 30 بازدید