سخنان زیبایی ازامام حسن(ع)

.هیچ مردمی باهم به مشورت نپردازندمگرآنکه به راه درست رهنمود شوند.

.فرومایگی این است که شکرنعمت به جای نیاوری.

.هرکه به حسن انتخاب اعتمادنماید,آرزونمیکنددر غیر حال ووضعی قرارگیردکه خدا برایش انتخاب کرده است. 

.شرمساری دردنیا آسانتر ازدوزخ رفتن است.

.خیری که شرندارد,شکر برنعمت وصبر ناگواریهاست.

.امام حسن(ع)به مردی که ازبیماریبهبود یافته بود,فرمود:همانا خداتو رایاد کردتونیز خدارا یاد کن واز وگذشت نمودتونیز سپاسگزارش باش.

 

 

خیال باطل,لطفاادامه مطلب را بزنید,


.به امام حسن(ع)گفته شد:درتو عظمت است.فرمود:بلکه درمن عزت است؛زیرا خداوندفرموده است:«عزت ازآن خدا و ازآن پیامبراوو ازآن مؤمن اوست»

.من هیچ کس را نمیشناسم مگرآنکه میان خود وپروردگارش حماقتی نشان میدهم.

.مردی از امام حسن(ع)خواست تا فکرو خیال اورا بخواند.امام حسن(ع) فرمود:مبادا به مدح من بپردازی که من خودرا بهتر میشناسم یامرادروغگو پنداری که نظرو عقیده چنین کسی مقبول نباشد،یاازکسی نزدمن غیبت کنی.آن مرد عرض کرد:اینک اجازه فرماییدتا مرخص شوم.حضرت فرمود:آری،هروقت خواستی برو. 

.هرگاه یکی ازشمابا برادر خود دیدار نماید لازم است محل نورانی پیشانی او را[که همان محل سجده است]ببوسد.

.به راستی،بیناترین دیده هاآن است در خیر نفوز نمایدو شنواترین گوشها آن است که تذکر ها رابشنودواز آن بهره مند شودوسالم ترین دلها آن است مه از شک وشبهه هاپاک باشد.


 

التماس دعابغلتاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۱٠ | ٩:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.