کاریکاتور

کشیدن کاریکاتور گاهی به استعدادو 

گاهی به تمرین زیاد بستگی داردبرای 

کشیدن کاریکاتور اول باید به بامزه ترین

قسمت که شخص در ظاهرش وجود دارد

توجه کردوبه عنوان مثال:

مثال اگر دهان بزرگی داشت دهانش رادر

کاریکاتور بزرگتر ازاندازه واقعیش میکشیم

ویااگردهان کوچکی داشت آن راکوچکتراز

اندازه واقعیش میکشیم.ولی تمام نشده،


برای دیدن کاریکاتور ها ادامه مطلب رابزنید.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ | ٩:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

سخنانی ازحضرت رسول(ص)

.پیامبر(ص)فرمود:مرگ برای پندآموزی وتقوا برای بی نیازی وعبادت برای شغل کافی است.ورستاخیز راهمین بس که پناهگاه آینده وخداوند تنها جزابخش میباشد.

.دوخصلت است که بالاتر ازآنها هیچ نیکی وجود ندارد:ایمان به خدا و سودبخش بودن برای بندگان خدا ودو خصلت است که بالاتر ازآنها هیچ بدی وجود ندارد:شرک به خداو زیان رساندن به بندگان خدا.

.مردمی که زمام کار خویش را به زنی بسپارند هرگز رستگار نشوند.

 

برای دیدن بقیه احادیث ادامه مطلب رابزنید.

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ | ٧:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

آدامسهای بادکنکی

 


 

 این نوع آدامسها برای آنکه به راحتی باد شوند،درمقایسه با سایر آدامسها سفت اند.درسال1906میلادی،فرانک فلرآمریکایی نخسین آدامس بادکنکی را اختراع کرد.چسبندگی این آدامس خیلی زیادبود و زمانی که پس ازباد شدن می ترکید پاک کردن آن ازصورت بسیار سخت بود.درسال1928میلادی والتر ای.دایمر،آدامس بادکنکی جدیدی اختراع کردکه جنس وترکیب بهتری داشت.آدامسهای بادکنکی درشکل،طعم،رنگ واندازه های متنوعی ازنوع ساده گرفته تا به شکل سیگارساخته میشوند.


یولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیول

 تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ | ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

 

گفت وگویی باخداوند


خداوندابه من فرصت عطاده
که من بهترشوم نصرت عطاده

التفاتی کن مراهمراه یاری

تادنیایم شود نیکوخصالی

چگونه میشود الهامت افتم؟

ویادر راه توازپا درافتم؟

مرا بدرقه بودی وهستی وبس

امیدم به توبوده ازپیش وپس

آفریدی انس راباقدرتش

وین زمین وآسمان در خدمتش

دانی چگونه ماه رادرشب دخالت داده؟

یاچگونه بوم رادر شب بصیرت داده؟

میغ های بزرگ رابین درآسمان

اینگونه میدهد خداوند قدرتش رانشان
 
 اینطور می آفریند خدای مهربان

انشالا رواشود حاجت مامنتظرانالتماس دعا 


تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٢۳ | ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

مرغان دریایی آلباتروس

این نوع پرندگان از قدیم تابه کنون میتوان گفت از پر شمارترین پرندگان دریایی هستند.درزمان ماموتها ودایناسورها اندازه ای که  ازسر این بال تا سر بال دیگریشان هست حدو15الی20متر میرسد، هم اکنون هم ازاین نوع پرندگان بااین اندازه وجوددارد ولی اندک ند، اماهنوزهم باشکل هاواندازه های مختلف بسیار وجوددارند.این پرندگان میتوانندازارتفاع 30متری درشیرجه بزنندوطعمه ی خود را شکار کنند.آنان قادرند که چندین هفته متوالی وبدون آن که بال بزنند همراه جریان های باد اقیانوسی درآسمان سربخورندوبرفرازآبها جولان کنند.

یولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولتاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۱۱ | ٧:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

سخنان زیبایی ازامام حسن(ع)

.هیچ مردمی باهم به مشورت نپردازندمگرآنکه به راه درست رهنمود شوند.

.فرومایگی این است که شکرنعمت به جای نیاوری.

.هرکه به حسن انتخاب اعتمادنماید,آرزونمیکنددر غیر حال ووضعی قرارگیردکه خدا برایش انتخاب کرده است. 

.شرمساری دردنیا آسانتر ازدوزخ رفتن است.

.خیری که شرندارد,شکر برنعمت وصبر ناگواریهاست.

.امام حسن(ع)به مردی که ازبیماریبهبود یافته بود,فرمود:همانا خداتو رایاد کردتونیز خدارا یاد کن واز وگذشت نمودتونیز سپاسگزارش باش.

 

 

خیال باطل,لطفاادامه مطلب را بزنید,ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۱٠ | ٩:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

(تصاویربسیار جالب خنده دار)

لطفاادامه مطلب را بزنیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٩ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

گربهای امروزی

امروز گربها باروشهای بسیار زیادی به بچه های خود غذامیدهند.       بچه گربهادرهنگام بچگی بسیار کوچک اندوتغریبا اندازه یک خطکش 20سانتی متری هستند وار این روکه معمولا تمامی حیوانات زودرشد میکنند,بایدغذای بیشتری بخورند وپدر ومادر آنان تمام سعی و تلاششان رابرای این رشدسریع انجام میدهند.نمونه ی آن را میبینید.

 

دیدی چقدر خنده داشت؟قهقهه

 تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٩ | ۸:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

توجه،توجه

شعری که درادمه ی مطلب میخوانید باید

باآهنگی مخصوصخوانده شود.

 

بروادامه مطلب انقدر بامزه است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٩ | ۸:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

 

 

(شعری بسیار جذاب ازمحمدحسین) عزیزی

((لطفاادامه ی مطلب رابزنید.))

 

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۸ | ۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

 نصیحت دودوست

گردراین باب بمانی دان تو ای دوست 

                           که هرگاه نصیحت کردمت دیدی که نی کوست

پیشیمان می شوی هرروز بیشتر

گواهی میدهی بدرابه بدتر

  بایددلت وفترتت را پاک می کری

اگر که من نبودم تو چه می کردی

دیر هم نشده میشه کاری کرد

بایدنشست جایی یه فکری کرد

ولی ای دوست خودرا والا بدان

دست به هرکاری زدی ننگ ندان

درکارهایت همیشه مشورت کن

کمی بیشتر تامل درسخن کن

 

خیال باطلچقدر قشنگهخیال باطلمگه نه؟

 تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۸ | ۱:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()

سخنان دلنشینی از امیرالمؤمنین(ع)

1.خوش اخلاقی بهترین همنشین است و سر آغاز دفتر مومن,خوش اخلاقی اوست.

2.زاهد به دنیا کسی است که درمقابل حرام,شکیبایی خود را ازدست ننهد وحلال اورا از شکرگزاری غافل نسازد.

3.دوستت را به اندازه دوست بدار,مبادا که روزی دشمنت شود و  دشمنت را به اندازه دشمنی کن که بسا روزی دوستت گردد.

4.برترین عبادت,صبروخاموشی و انتظار فرج است.

5.هر کس سختی ها ومشکلات زندگی خویش را به دیگران باز گوید,تن به زلت داده است وهرکس دیگران را از راز خود آگاه ساخته,خود را نزد خویشتن پست نموده است.

 

 


خیال باطل.ادامه ی مطلب را بزنید.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٧ | ٢:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٧ | ٢:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پرشین بلاگ | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.